Selectează o Pagină

Traduceri specializate

Agenția de tradceri Chronos Translation oferă o gamă variată de traduceri specializate, cum ar fi: traduceri tehnice, traduceri medicale, traduceri juridice, traduceri financiar-bancare, traduceri IT & Gaming, traduceri generale, traduceri marketing, localizare software & website, traduceri automotive, etc.

Traduceri tehnice

Cataloage de produse, instrucțiuni de lucru, manuale de utilizare și operare, instrucțiuni tehnice, fișe tehnice de securitate, fișe de date, instrucțiuni de montaj și întreținere, studii de fezabilitate, caiete de sarcini, rapoarte de mediu, protocoale de testare.

Traduceri medicale

Studii clinice, formulare de consimțământ, rezumatul caracteristicilor produsului (RCP-uri), broșuri de informare a pacienților, prospecte, rapoarte medicale, manuale de utilizare dispozitive medicale, analize de laborator, studii genetice, software de uz medical și de laborator, studii de farmacologie, bilet ieșire spital.

Traduceri financiar-bancare

Rapoarte de audit, bilanțuri, balanțe, extrase de cont, facturi, declarații anuale/lunare/trimestriale, politici de raportare, declarații financiare, state de plată, certificate de rezidență fiscală, analize financiare.

Traduceri juridice

Acorduri, contracte, procese-verbale, împuterniciri, declarații juridice, documentație de licitație, acte constitutive, certificate constatatoare, tratate, texte de lege și ordonanțe, mandate internaționale, sentințe, rapoarte ale poliției, proceduri de insolvență, diplome, adeverințe, certificate de naștere/căsătorie.

Traduceri IT & gaming

Traduceri Specificații software și hardware, cerințe de sistem (SRS), periferice, manuale de utilizare software, descrieri și instrucțiuni pentru jocuri, inclusiv jocuri online (cazinouri, pariuri, sportive, jocuri tip arcade, jocuri de societate).

Traduceri automotive

Instrucțiuni de securitate în muncă, certificate de etalonare, specificații tehnice, descrieri de sisteme de siguranță, prezentări ale dotărilor autovehiculelor, ale accesoriilor, metode de diagnosticare, proceduri standard de operare (SOP).
j

Traduceri generale

Fișe de post, proceduri de lucru generale, articole, chestionare, coduri de conduită, CV-uri, materiale de instruire, documentație internă corporate.

Traduceri marketing/Localizare

Website-uri, broșuri de promovare, pliante, etichete, rapoarte, cataloage, comunicate de presă, campanii de informare/evenimente, prezentări, manuale de identitate vizuală.